JavaScript must be enabled! kontakt

ORGANIZATOR KONGRESA:


Udruženje oftalmologa Srbije
Dimitrija Tucovića 161, 11000 Beograd, Srbija
Kontakt: Bul. Dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš, Srbija
e-mail: veselinovicdr@yahoo.com
Predsednik organizacionog odbora
Prof.dr Dragan Veselinović
Potpresednik organizacionog odbora
Mr.sci dr Maja Petrović
Domaćin kongresa
Klinika za očne bolesti KC Niš
Tehnički organizator kongresa (sekretarijat kongresa):
MONDORAMA doo Niš


MONDORAMA doo NIŠ


Licenca: OTP290/2010 od 17.02.2010
Ugovoru o Garanciji putovanja broj M0023/2018 od 10.01.2018. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa broj 30000005281, datum izdavanja garancije 16.01.2018. godine, koja važi od 25.01.2018. do 25.01.2019. akcionarskog društva za osiguranje Milenijum osiguranje.
Žiro računi za uplate u rsd:
160-192671-86 Banca Intesa
170-2620-11 UniCredit Banca
265-4020310000058-19 Raiffeisen Banka
325-9500900023323-65 OTP banka
Bankarske instrukcije za uplate u EUR:
57A:SWIFTCODE: DBDBRSBG, BANCA INTESA AD, BEOGRAD, MILENTIJA POPOVICA 7B, BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA
59: IBAN:RS35160005010007104251, MONDORAMA DOO NIS, TC DUŠANOV BAZAR LOK.216, NIŠ-MEDIANA REPUBLIC SERBIA