JavaScript must be enabled! stručne informacije

Program 19. Kongresa oftalmologa Srbije sa međunarodnim učešćem
06-09. septembar 2018. Kopaonik, Hotel Grand

Četvrtak, 06.09.2018.god.Hotel Grand - Velika Sala Josif Pančić
14:00-19:00Registracija učesnika
17:00-18:00Svečano otvaranje kongresa i pozdravne reči gostiju
18:00-18:45Plenarna predavanja
00:00-00:00Angiogeneza - Susret keratoplastike, fotokoagulacije i anti VGF terapijeProf. dr Ljubiša Nikolić
18:45-19:00Muzički trenutak
19:00-22:00Koktel party - Restoran Garden
Petak, 07.09.2018. god.Hotel Grand - Velika Sala Josif Pančić
SIMPOZIJUM: SAVREMENO U OFTALMOLOGIJI - Moderator: Miroslav Vukosavljević
09:00-09:25Advances in DMEK corneal transplantationThomas John
09:25-09:4521st century Femtolaser technology for corneal and cataract surgery.Bojan Pajić
09:45-10:05Crosslinking bezound keratokonusFarhad Hafezi
10:05-10:15Biološki odgovor rožnjače na eximer laser tretman.Мirko Resan
10:15-10:35Myopic traction maculopathyHasan Mortada
10:35-10:55Makularna hirurgija, da li je sve tako lako kao što izgleda?Miroslav Vukosavljević
10:55-11:05Rešavanje komplikacija hirurgije katarakte – način rešavanja posoperativne afakijeNenad Petrović
11:05-11:15Rešavanje ablacije retine sa gigantskom rupturom – moj putBojan Kovač
11:15-11:30Bilateralna neovaskularna AMD – pristup i lečenjeDragana Ristić
11:30-11:45Kafe pauza
11:45-12:00Skupština Udruženja oftalmologa Srbije
SIMPOZIJUM: Baush Lommb
12:00-13:00Artelac u terapiji sindroma suvog okaT. Kalezić
13:00-14:00Pauza za ručak
PREDAVANJA PO POZIVU - Moderatori: Ljubiša Nikolić, Dragan Veselinović, Milenko Stojković
14:00-14:1501. Amniotic Membrane TransplantThomas John
14:15-14:3002. Laser therapy as initial treatment in glaucomaVesna Dimovska
14:30-14:4503. Treatment options for figh astigmatismu an drole of digital marking servisMirko Jankov
14:45-15:0004. Premakularna hemoragijaMiroslav Stamenković
15:00-15:1505. Vitrektomija kod ablacije retine sa PVR-omIvan Stefanović
15:15-15:3006. Bioengineered cornea for lamellar keratoplasty - Early worldwide experienceMiltos Balidis
15:30-15:4507. The surgical management of Cystoid Macular OedemaThanos Vakalis
15:45-16:0008. Advantages and disadvantages, indications and complications of Ahmed Glaucoma Valve implantsUmit Eksioglu
16:00-16:1509. Cataract surgery of the eyes with congenital abnormalitiesUzeyir Gunenc
16:15-16:3010. Konverzija fakoemulzifikacije u manuelnu akstrakapsularnu ekstrakciju katarakte - kada i kako?Branislav Đurović
16:30-16:4511. Micro/minimally invasive glaucoma surgery ( MIGS) in Netherlands
16:45-17:00Kafe pauza
REFRAKTIVNA HIRURGIJA - Moderatori: Mirko Jankov, Miltos Balidis
17:00-17:151. Visoka hipermetropija: excimer laser, fakno ili afakno sočivo?
17:15-17:302. Deep anterior lamellar Keratoplasty made easy
17:30-17:403. Rezultati i stabilnost tretmana hipermetropa metodom Femto lasik
17:40-17:504. Kornealni kolagen kros - linking kod dece sa keratokonusom
17:50-18:005. PRK i ožiljak na rožnjači
18:00-18:30Diskusija
Subota, 08.09.2018. god.Hotel Grand - Velika Sala Josif Pančić
GLAUKOM - Moderatori: V. Dimovska, L. Magarašević, Z. Ignjatović, B. Milojko Šćepović
08:30-08:4001. Uticaj serumske koncentracije HSP 70 na progresiju u glaukomu otvorenog ugla
08:40-08:5002.The advantage of the fixed combinations in patients with glaucoma
08:50-09:0003. Značaj korelacije perimetrijskih indeksa vidnog polja prosečnog gubitka
09:00-09:1004. Efekti modifikacije Mikropulsne laser Trabekuloplastike kod sekundarnog glaukoma otvorenog ugla
09:10-09:2005. Efikasnost Mikropulsne laser trabekuloplastike u liječenju primarnog glaukoma otvorenog ugla
09:20-09:3006. Hipotenzivni efekat trabekulektomije koja se dopunjava stanjenjem Tenonove capsule u zoni buduće filtracije
09:30-09:4007. Apsolutni glaukom i trabekulektomija
09:40-09:5008. Mesto XEN implanta u hirurgiji glaukoma
09:50-10:0009. Efekat primene veštačkih suza na parameter suznog filma i Ocular surface disese nakon trabekulektomije
10:00-10:1010. L-karnozin kao adjuvantna terapija u lečenju primarnog glaukoma otvorenog ugla
10:10-10:2011. Prevod i validacija glaukom specifičnog upitnika o kvalitetu života: Glaucoma quality of life ( GQL-15) i Glaucoma Symptom Scale
10:20-10:3012. Glaukomni protocol u 2018.
10:30-10:4013. Uloga fakooemulzifikacije u snižavanju IOP-a kod pacijenata sa angularnim glaukomom
10:40-11:00Diskusija
11:00-11:15Kafe pauza
HIRURŠKA RETINA - Moderator: Z. Tomić
11:20-11:3501. Komplikacije makularne hirurgije
11:35-11:4502. Inverted flap-envelop tehnika za velike makularne rupture
11:45-11:5503. Pars plana vitrektomija kod penetrantnih povreda oka sa intrabulbarnim stranim telom
11:55-12:0504. The management of Submacular Haemorrhages
12:05-12:1505. Vitrektomija kod obostranih uveitisa- endoftalmitisa posle operacije katarakte na oba oka u istom danu - prikaz slučaja
12:15-12:2506. Da li su nam potrebni vitreus i veštački vitreus?
12:25-12:3507. Naši rezultati hirurškog lečenja epiretinalnih membrana
12:35-12:4508. Pars plana vitrektomija sa intraskleralnom fiksacijom intraokularnog sočiva nakon luksacije prirodnog sočiva u vitrealnu šupljinu
SIMPOZIJUM: NOVI TERAPEUTSKI KONCEPT U ZAŠTITI POVRŠINE OKA – INSPHARMA - Moderator: Dragan Veselinović
12:45-14:00Dvadeset godina pitanja i odgovora o konzervansimaPetra Schollmaye
00:00-00:00Uloga bioprotekcije u terapiji suvog okaBojana Krnjaja Dačić
14:00-15:00Pauza za ručak
SIMPOZIJUM: Dijabetes i Oko - Moderator: Miroslav Stamenković
15:00-15:10Hematoretinalna barijera u dejebetesuD. Vuković
15:10-15:20Hirurgija prednjeg segmenta kod dijebetesnih pacijenataM. Stojković
15:20-15:30Terapijski protokoli kod dijabetesne retinopatijeM. Mavija
15:30-15:40Vitreoretinalna hirurgija u dijabetesnoj retinopatijiT. Jukić
15:40-15:50Dileme između konzervativnog i operativnog tretmana u dijabetesnoj retinopatijiM. Stamenković
15:50-16:00Udruženost dijabetesa i glaukomaS. Srećković
16:00-16:10Semiologija promena kod dijabetesne retinopatijeV. Jakšić
16:10-16:20Terapija dijabetesne retinopatijeD. Risimić
16:20-16:40Kafe pauza
CATARACTA - Moderator: Spiros Georgaras, Dragan Veselinović, Miroslav Stamenković
16:40-17:0001. A new era for the cataract surgeon: IOL dislocation should be exchanged or repositioned?
17:00-17:1002. Pseudoexfoliationi sindrom i hirurgija katarakte - kako srečiti komplikacije?
17:10-17:2003. Metode izbora u rešavanju afakije
17:20-17:3004. Bolesti površine rožnjače i operacija katarakte
17:30-17:4005. Hirurgija katarakte kod pacijenata sa šećernom bolešću
17:40-17:5006. Fakoemulzifikacija i prednja vitrektomija u lečenju subluksirane katarakte
17:50-18:0007. Komplikovana katarakta - principi hirurškog lečenja
18:00-18:1008. Implantacija capsular tension ring-a radi stabiliacije Zinnovih zonula u sklopu operativnog pristupa posttraumatske katarakte - prikaz slučaja
18:10-18:2009. Intraskleralna bešavna fiksacija IOL-a-Yamane tehnika
18:20-18:3010. Operacija katarakte nije uspela-Luksacija sočiva tokom fakoemulzifikacije
18:30-19:00Diskusija
Petak, Mala Sala (Sala Kopaonik)
12:00-12:30SIMPOZIJUM: UNIFARM MEDICOM
12:30-13:00SIMPOZIJUM: ABBVIE
Subota, Mala Sala (Sala Kopaonik)
NEUROOFTALMOLOGIJA - Moderatori: L. Žorić, D. Veselinović
08:30-08:4001. Anizokorija
08:40-08:5002. Ekskavacija optičkog diska kod kompresivnih neuropatija
08:50-09:0003. Benigna intrakranijalna hipertenzija - dijagnostika u lečenje
09:10-09:2004. Primena elektrofizioloških ispitivanja u našoj kliničkoj praksi
09:20-09:3005. Gubitak vida i pres sindrom - prikaz slučajeva
09:30-09:4006. Džinovska aneurizma ACI i posledični neurooftalmološki poremećaji - prikaz slučajeva
09:40-10:00Diskusija
MEDICAL RETINA - Moderator: V. Jakšić
10:00-10:10Primena fundus autofluorescencije kod kontuzionih povreda oka
10:10-10:20Uloga optičke koherentne tomografije sa angiografijiom (OCTa) kod pacijenata sa dijebetesnim makularnim edemom i povezanost sa odgovorom na anti - VEGF tretman
10:20-10:30Uloga biomarkera kod dijabetične retinopatije
10:30-10:40OCT angiografija kod horoidalone neovaskularne membrane bez izliva
10:40-10:50Inrtravitrealna primena ranibizumaba u liječenju idiopatske peripapilarne subretialne neovaskularne membrane - prikaz slučaja
10:50-11:00AMD - Usamljena ili voli društvo?
11:00-11:10Unilaterlna akutna idiopatska makulopatija
11:10-11:20Dijabetesni makularni edem - dijagnostičke metode i terapija
11:20-11:30Zašto OCT angiografija?
11:30-11:40Znacaj Adaptive Optics-a u oftalmologiji i primena kod bolesnika sa ablacijom retine
11:40-11:50Kafe pauza
ORBITA I ADNEKSA - Moderatori: Đ. Obućina, Z.Žikić
12:00-12:10Značaj i mogućnosti proteinskog tretmana uz okuloplastično - rekonstrutivni tretman u rehabilitaciji kongenitalnog mikroftalmusa
12:10-12:20Transkonjunktivalni pristup kod operacija ptoze
12:20-12:30Ekscizija cista okularnih adneksa uz pomoć obojenog viskoelastika
12:30-13:00SIMPOZIJUM: JGL doo Beograd
13:00-13:45SIMPOZIJUM: DIET PHARM
13:45-14:30Pauza za ručak
14:30-15:0010 godina rada Kabineta za prevenciju retinopatije prematurusa - Klinike za očne bolesti KC Niš
00:00-00:001. Kako smo počeli
00:00-00:00D. Veselinović
00:00-00:002. Prematurna retinopatija I značaj oftalmološkog skirininga
00:00-00:00G. Stanković Babić
00:00-00:003. Značaj Faktora rizika za prematurnu retinopatiju na razvoj refrakcionog statusa oka prematurusa
00:00-00:00M. Vujanović
15:00-15:20Promocija knjiga
15:50-16:10Kafe pauza
BOLESTI ROŽNJAČE - Moderatori: S. Avramović, T. Kalezić
16:10-16:20Najnovije smernice u lečenju herpes simplex virusa
16:20-16:30Citološki nalaz epitela konjunktive kod inflamacije oka u okviru različitih tipova suvog oka
16:30-16:40Očna banka - selekcija donora
16:40-16:50Značaj stabilnosti suznog filma posle operacije katarakte
16:50-17:00Savremeni pristup lečenja hroničnih blepharitisa
17:00-17:10Razlika u debljini rožnjače nakon operacije katarakte kod pacijenata sa glaukomom
17:10-17:20Plazma tretman površine silikon hidrogel mekih kontaktnih sočiva
PEDIJATRIJSKA OFTALMOLOGIJA
17:20-17:301. Primjena kontaktnih leća-sočiva u prevenciji i lečenju slabovidosti i sljepila
17:30-17:402. Pristup i lečenje intermitentne egzotropije
17:40-17:503. Korekcija afakije kod beba mekim kontaktnim sočivima za produženo nošenje
17:50-18:004. Ispitivanja vizuelno evociranih potencijala i elektroretinografije u dečijem uzrastu
18:00-18:105. Merenje intraokularnog pritiska i centralne debljine rožnjače kod dece
18:10-18:206. Uloga Magnetne Rezonance u lečenju kompleksnih oblika strabizma
18:20-18:30Diskusija
Nedelja, 09.09.2018. god.Hotel Grand - Velika Sala Josif Pančić
09:00-10:00PREZENTACIJA POSTERA (dimenzije poster table su 102x146)
10:00-12:00SIMPOZIJUM MLADIH OFTALMOLOGA
00:00-00:00Change Your Life: Your Lifeonomics.
00:00-00:00Thomas John, USA
00:00-00:00Pozivno predavanje
00:00-00:00Video presentations about challenging cases of traumatic cataract
00:00-00:00Uzeyir Gunnec, Izmir, Turkey
00:00-00:00Pozivno predavanje
00:00-00:00Prvih 100 Fako-Kako?
00:00-00:00M. Karatoli, M. Vukosavljević, E. Stanić
00:00-00:00Specijalna očna bolnica Milmedic, Beograd
00:00-00:00Sekundarna katarakta
00:00-00:00M. Nikolić, A. Veselinović
00:00-00:00Klinika za očne bolesti KC Niš
12:00-10:00ZATVARANJE KONGRESA