JavaScript must be enabled! opšte informacije

XIX KONGRES OFTALMOLOGA SRBIJE
sa međunarodnim učešćem

OPŠTE INFORMACIJE

MESTO ODRŽAVANJA KONGRESA:
Kopaonik, Hotel Grand
VREME ODRŽAVANJA KONGRESA:
6 - 9. septembar 2018. godine
ZVANIČNI JEZIK KONGRESA:
Srpski i engleski
REGISTRACIJA:
06. septembar 2018. od 16:00 – 18:00h
07. septembar 2018. od 08:00 – 18:00h
08. septembar 2018. od 08:00 – 18:00h
BEDŽEVI:
Svi registrovani učesnici će dobiti identifikacioni bedž prilikom preuzimanja kongresnog materijala.
Molimo sve registrovane učesnike i izlagače da nose svoj bedž pri svim kongresnim aktivnostima.
IZLOŽBA:
Tokom održavanja Kongresa svim registrovanim delegatima biće omogućen pristup komercijalnoj izložbi proizvođača i distributera oftalmološke opreme i lekova.
RUČAK I KAFE PAUZE:
Ručak i kafe pauze će biti posluženi svim registrovanim učesnicima u terminima naznačenim u finalnom programu.
DRUŠTVENI PROGRAM:
Svečano otvaranje – četvrtak 06. septembar 2018. u 17:30h
Svečana večera – petak 07. septembar 2018. u 21:00h
Veče Udruženja oftalmologa Srbije – subota 08. septembar 2018. u 21:00h